Perchloric acid. HCLO4. 70-72% for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur-1000ml

Công thức phân tử: HCLO4

Đặc điểm kỹ thuật đóng gói: 1000ml/chai

Hàm lượng: 70%-72%

Xuất Xứ:Merk, HQ, TQ

Tiêu chuẩn kỹ thuật: AR

Hotline: 0916.385.333 – 082.83.84.222

 

Gọi ngay