Tầm nhìn và sứ mệnh

I. TẦM NHÌN

Trở thành đối tác thương mại tin cậy hàng đầu về chất lượng sản phẩm cung cấp và các giải pháp kỹ thuật ứng dụng trong lĩnh vực hóa chất tại thị trường Việt Nam. Tiến Phát Chemical sẽ luôn là điểm đến thành công của mọi đối tác trong và ngoài nước.

II. SỨ MỆNH

“GIÀU – TỐT – THẬT”

Với Tiến Phát: Chung tay kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thuận lợi, hợp tác và chia sẻ, luôn phấn đấu vì mục tiêu “3 GIÀU” cho mọi thành viên: GIÀU trí lực, GIÀU tinh thần và GIÀU vật chất. Với Đối tác: Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu “3 TỐT” cho mọi đối tác: Tinh thần hợp tác TỐT, Sản phẩm chất lượng TỐT và Giải pháp kỹ thuật TỐT. Với Xã hội: Sẵn sàng chung tay làm công tác xã hội trên tinh thần “3 THẬT”, đó là: NgườiTHẬT, Việc THẬT và Làm THẬT.