Hóa chất công nghiệp

Axit Citric – C6H8O7 – Axit chanh

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hóa chất công nghiệp

Axit Sunfuric H2SO4 đậm đặc 98%

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hóa chất công nghiệp

Chất trợ lắng Polymer Cation C1492

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hóa chất bể bơi

Đồng Sunphat CuSO4.5H2O 99%

Giá: Liên hệ

Hóa chất công nghiệp

Mật rỉ đường

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ